Installatie Odoo v8.0 en Ubuntu 14.04 LTS

Installatiescript

Odoo installatiescript

Met onderstaande stappen kan eenvoudig Odoo geïnstalleerd worden op een Ubuntu server:

1. Installeer Ubuntu Server 14.04 LTS (64 bits)

2. Laatste updates van Ubuntu installeren: sudo apt-get update ; sudo apt-get upgrade

3. Installatie script downloaden: wget https://raw.githubusercontent.com/aschenkels-ictstudio/odoo-install-scripts/8.0/ubuntu-14-04/odoo_install.sh --no-check-certificate

4. Script uitvoerbaar maken: chmod +x odoo_install.sh

5. Installatie uitvoeren: ./odoo_install.sh

6. Start odoo-server: service odoo-server start

7. Open nu Odoo via de webbrowser: http://<ip-adres ubuntu>:8069 (Opm: het standaard wachtwoord is superadminpassword)

Delen