Hosted Nextcloud

Overal uw bestanden bij de hand

Al uw bestanden veilig in de Cloud

Samenwerken in een gezamenlijke map, overal uw bestanden beschikbaar op ieder apparaat en online uw documenten kunnen bewerken. Hosted Nextcloud van Openworx is de zakelijke online dienst voor al uw bestanden. Hosted Nextcloud van Openworx is naast bestanden delen ook chat & web meetings en groupware (kalender, contacten).
Odoo • Tekst en afbeelding

Voordelen van Hosted Nextcloud

Hosted Nextcloud is een alternatief voor Microsoft Onedrive, Dropbox en Google Drive. Uw data wordt veilig opgeslagen in Nederland, zeker nu de GDPR (AVG) wetgeving die sinds mei 2018 van kracht is. Alle bestanden worden automatisch gesynchroniseerd met Hosted Nextcloud op MacOS, Windows en Linux pc's. Voor Android en IOS is er de Nextcloud app waarmee u uw bestanden kunt oproepen of delen met anderen. 


Wilt uw meer weten over de mogelijkheden?